Chính sách giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Khi phát sinh khiếu nại tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Khách hàng & Đối tác vào chất lượng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Tot.edu.vn và thực hiện theo các bước sau:

Sàn giao dịch TMĐT Tot.edu.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng/ Đối tác. Vì vậy, đề nghị thành viên cung cấp thông tin rõ ràng đầy đủ về khóa học - đề thi - tài liệu mà mình đăng tải. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Các bên bao gồm Đối tác/ Khách hàng sẽ phải có trách nhiệm trong việc giải quyết vấn đề đang mâu thuẫn.

Sàn giao dịch TMĐT Tot.edu.vn sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến Đối tác và Khách hàng nếu được Đối tác/Khách hàng (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi Đối tác, Khách hàng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT Tot.edu.vn. Trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Đối tác, Sàn giao dịch TMĐT Tot.edu.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Sàn giao dịch TMĐT Tot.edu.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài của Đối tác đó trên Sàn giao dịch TMĐT Tot.edu.vn đồng thời yêu cầu Đối tác bồi hoàn thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách hàng. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh giữa 2 bên là Khách hàng và Đối tác, thì một trong 2 bên Khách hàng và Đối tác sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho Khách hàng.

Ngày hiệu lực: 01/07/2021