Luyện Thi Tiếng Đức B1 - Goethe

Tiếng Đức và Du Học Đức BLA

(0)
2.999.000đ
1.500.000đ

Học Phát Âm Tiếng Đức Chuẩn - Phonetik

Phan Thu Trang

(9)
899.000đ
499.000đ

Tiếng Đức Studio D Trình Độ A1.1

Phan Thu Trang

(8)
1.800.000đ
990.000đ

Tiếng Đức Studio D Trình Độ A1.2

Phan Thu Trang

(7)
1.800.000đ
990.000đ

Tiếng Đức Studio D Trình Độ A2.1

Phan Thu Trang

(6)
1.800.000đ
990.000đ

Tiếng Đức Studio D Trình Độ A2.2

Phan Thu Trang

(6)
1.800.000đ
990.000đ

Tiếng Đức Studio D Trình Độ B1.1

Phan Thu Trang

(9)
1.800.000đ
990.000đ

Tiếng Đức Studio D Trình Độ B1.2

Phan Thu Trang

(7)
1.800.000đ
990.000đ

Các gói khóa học

Combo khoá học B1.1 và B1.2 Tiếng Đức Studio D

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

3.600.000đ
1.500.000đ

Combo khoá học A2.1 và A2.2 Tiếng Đức Studio D

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

3.600.000đ
1.500.000đ

Combo khoá học A1.1 và A1.2 Tiếng Đức Studio D

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

3.600.000đ
1.500.000đ

Combo Trọn Bộ Các Khóa Học Studio D - A1, A2, B1

Combo 8 khóa học

Giảng viên: 2

12.400.000đ
2.999.000đ