ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Dưới đây là những điều khoản được áp dụng cho học viên và đối tác của TOT.EDU.VN. Xin hãy đọc kỹ toàn bộ thỏa thuận trước khi tham gia.

Tot.edu.vn thuộc quản lý và vận hành bởi Công ty Cổ phần Blacasa Việt Nam (gọi tắt là Blacasa), mọi thoả thuận là giữa học viên và đối tác (gọi tắt là khách hàng, người dùng hay bạn) với Blacasa.

Một khi bạn đã đăng ký tham gia trên tot.edu.vn (bao gồm việc đăng ký là Affiliate, Affiliate Manager, Giảng viên), chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đã đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản được đưa ra trong bản thỏa thuận này.

Bản cập nhật mới nhất (nếu có) sẽ được đăng tại tại đây và Blacasa sẽ không thông báo đến từng đối tác, vì vậy bạn hãy quay lại trang này thường xuyên để cập nhật chính sách mới nhất.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1: Thông tin tài khoản cá nhân

Điều 2: Việc bảo mật thông tin

Điều 3: Đánh giá khóa học và thảo luận

Điều 4: Nghiêm cấm sử dụng dịch vụ với các hành vi dưới đây

Điều 5: Trường hợp thanh toán tiền thừa

Điều 6: Chính sách hoàn trả học phí

Hệ thống học online của Blacasa luôn mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bạn để học hỏi và cập nhật những kiến thức hữu ích cho công việc cũng như đời sống thông qua các khóa học chất lượng trên TOT.EDU.VN.

Tuy nhiên, nếu bạn không hài lòng hoặc nội dung khóa học không như bạn mong đợi, bạn có thể yêu cầu hoàn lại học phí qua email: contact@blacasa.vn.

1. Trong vòng 2 ngày kể từ ngày thanh toán

2. Học chưa quá 20% số bài học.

3. Mua khóa học và thanh toán trực tiếp qua Blacasa, hoặc đại lý được cấp quyền phân phối khoá học bởi Blacasa.

Trường hợp không thanh toán trực tiếp qua Blacasa (mua từ Giảng viên, từ 1 tài khoản khác...), Blacasa không thể hoàn học phí.

Nội dung email đề nghị hoàn học phí:

 

Điều 7: Chính sách đổi trả đối với thẻ học Blacasa

Nhằm đảm bảo chất lượng cũng như hiệu quả học tập của học viên, Blacasa có chính sách đổi trả đối với sản phẩm thẻ học như sau:

Chính sách hoàn trả học phí và đổi thẻ học:

Đối với các thẻ đã giao nhưng học viên chưa học, thẻ sẽ được đổi trả nếu:

Đối với các thẻ đã giao và học viên đã vào học, thẻ được đổi trả nếu:

Quy định về thời gian thông báo và gửi sản phẩm đổi trả

Thời gian thông báo đổi trả: trong vòng 24h kể từ khi nhận sản phẩm đối với trường hợp Thẻ sai, thẻ lỗi.
Thời gian gửi đổi thẻ mới: trong vòng 14 ngày từ ngày nhận thẻ.

Số tiền hoàn trả = Số tiền thực nhận về Unica (sau khi trừ đi phí tại cổng thanh toán, chi phí vận chuyển)
Cách thức yêu cầu đổi trả thẻ học: gửi email tới contact@blacasa.vn.

 

ĐIỀU KHOẢN ĐỐI VỚI AFFILIATE VÀ ĐẠI LÝ

Điều 8. Quy định về việc phân phối khóa học với Affiliate

Điều 9. Quy định về việc phân phối khóa học với Đại lý

ĐIỀU KHOẢN ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN

Điều 10. Về chương trình khuyến mại, trao tặng khóa học

Điều 11. Về việc tự bán khóa học và hoàn tiền cho học viên.

Điều 12. Về việc phân phối khoá học trên các nền tảng khác thuộc Blacasa

THANH TOÁN

Điều 13. Thanh toán hoa hồng, thưởng và thuế thu nhập

Đối Tác của Blacasa sẽ được chia sẻ doanh thu theo thỏa thuận của Blacasa với Đối Tác. Có thể tham khảo thêm ở phần giới thiệu chương trình Affiliate và Hợp tác giảng viên .

HỦY THỎA THUẬN VÀ CẬP NHẬT ĐIỀU KHOẢN 

Điều 14. Huỷ thoả thuận hợp tác 

Điều 15. Về việc cập nhật điều khoản

Blacasa có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào nhằm cập nhật những chính sách mới nhất. Các cập nhật mới, quan trọng sẽ được thông báo và gửi email tới các đối tác liên quan.