Đề Thi Thử Số 1: Tiếng Đức B1 Goethe - Có Giáo Viên Chấm Nói Và Viết

Đăng ký tham gia

Đề thi thử số 1 Tiếng Đức Goethe trình độ B1.

Đề thi gồm 4 bài thi kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, và Viết.

Bài thi Nghe và Đọc dạng trắc nghiệm khi thi xong sẽ có kết quả. Với bài thi nói và viết thì sẽ có giáo viên chấm. Sau đó gửi kết quả tới bạn.

Thi thử đề thi Tiếng Đức Goethe trình độ B1 giúp bạn tập duyệt trước khi thi thật. Có giáo viên chấm kỹ năng nói và viết.

Thanh toán 1 lần học trọn đời

Học phí

999.000đ

1.899.000đ

-48%